Výstava

Loutky po roce nula – České loutkářství mezi tradicí a postmodernou

1. – 8. ČERVENCE
foyer Divadla karla Pippicha

      

V českém kulturním kontextu mívalo loutkové divadlo své neopominutelné místo a nezřídka určovalo i vývoj světového loutkářství. Mezi česká prvenství patří nejstarší odborné periodikum, první loutkářské univerzitní pracoviště nebo významný podíl na založení mezinárodní loutkářské organizace UNIMA. Jak je tomu na prahu 21. století? Je v éře digitálních technologií ještě vůbec prostor pro „primitivní“ loutky?

Výše uvedeným otázkám a mnoha dalším se věnuje výstava Loutky po roce nula – České loutkářství mezi tradicí a postmodernou, kterou připravil Institut umění – Divadelní ústav. Kolekce čtyřiceti fotografií různých autorů ukazuje, jak se po pádu železné opony proměnil svět českého loutkového divadla. Výstava přináší snímky z nejúspěšnějších inscenací vzniklých na přelomu tisíciletí, naznačuje vývojové trendy poslední dekády a poodhaluje vztah českých umělců k loutkám.

Výstava se koná od 1. do 8. července 2010 ve foyer Divadla Karla Pippicha v Chudimi v rámci 59. ročníku celostátní přehlídky amatérského loutkářství Loutkářská Chrudim
 

Foto:
Viktor Kronbauer (Vetřelec, Damúza)
Kateřina Lešková-Dolenská (Nejmenší žena na světě, Krepsko)
Josef Ptáček (Pohádka o Raškovi, Naivní divadlo Liberec)