Kontakty

Pořadatel:                    
Město Chrudim
             
Místní pořadatel:
 
Chrudimská beseda
Široká 85
537 01
Chrudim
Tel.: 469 660 660
             
Odkazy:          
www.chrudim-city.cz
www.puppets.cz
www.vademecum-kultury.cz
www.chrudimhraje.cz

Štěpán Filcík
NIPOS-ARTAMA
P. O. Box 12, Blanická 4
120 21 Praha 2

telefon: 221 507 960
e-mail: filcik@nipos-mk.cz
mobil: 777 560 339
skype: stepan-tomas

Vše nové a aktuální na webové adrese: www.nipos-mk.cz v kapitole loutkářství

 

 

KONTATKTY DO CHRUDIMI

Chrudimská beseda
Široká 85
537 01 CHRUDIM

 

ORGANIZACE, TECHNIKA, ÚČINKUJÍCÍ
Jiří Kadeřávek
telefon: 469 660 666
e-mail: kaderavek@chbeseda.cz
mobil: 603 532 249
Jiří Zahradník
telefon: 469 660 669
e-mail: zahradnik@chbeseda.cz
mobil: 731 468 698

UBYTOVÁNÍ, STRAVOVÁNÍ
Iva Štěpánková
telefon: 469 660 665
e-mail: stepankova@chbeseda.cz
mobil: 603 115 874

SEMINÁŘE
Martina Kadlecová
telefon: 469 660 662
e-mail: kadlecova@chbeseda.cz