Semináře

SEMINÁŘE 59. LOUTKÁŘSKÉ CHRUDIMI
Semináře budou probíhat od 1. do 6. července v rámci 59. loutkářské Chrudimi, a to v době od 8:30 do 13:00. Účastníci mají, kromě odborné péče, zajištěn přehlídkový zpravodaj a vstupenky na hlavní program. Příspěvek na seminář je 800 Kč. Elektronické přihlášení od 10. května na adrese  www.chbeseda.cz (www.loutkarska-chrudim.cz)
Otázky, prosby, připomínky • e-mail: filcik@nipos-mk.cz • mobil: 777 560 339
Web • www.artama.cz (loutkářství)
 

A • ANATOMIE RYTMU V PROSTORU A ČASE

(hudebně pohybový seminář)
Cesta k objevování a uvědomování si sama sebe, své jedinečnosti, tvořivosti a současné propojení harmonického pohybu i rytmu v celé skupině, napojení se na "bytí" v prostoru a čase. Společně vytvoříme představení, které bude klást důraz na vizuální a zvukovou složku. Inspirovat se budeme africkými rytmy a tancem.
Lektorky: taneční pedagožka a vedoucí taneční skupiny NoTa Lenka Jíšová
a perkusistka Jarmila Parčiová

D • DRAMATIZÁTORSKO-AUTORSKÝ

Pokud chcete upravit pro svůj soubor povídku, pohádku, román či hru, napsat svou vlastní nebo se poučit, jak postupovat, mám-li jen nápad či téma a také jak to dělají druzí, můžete to zkusit s dramaturgem a režisérem Luďkem Richtrem (Divadelní společnost Kejklíř).
P.S.: Počítejte s tím, že budete po přihlášení vyzváni, abyste lektorovi a dalším třem spoluseminaristům (adresy dodáme) zaslali rozpracované scénáře nebo údaje k předlohám a tématům, která jste si vybrali.
 

F • FAGI

(Pro účastníky od 17 let)
Svět podle Fagi s režisérem, hercem a autorem Jiřím Jelínkem
Krátké scénky, písně, improvizace, klípky (video).
FAGI je třináctiletá dívka kreslící komiksy. Sama o sobě říká: „Jsem velká na dětství a malá na dospělost. Jsem VHSka mezi DVDčky“. Svou pravou identitu důsledně skrývá, ale potkat se s ní můžete na Facebooku pod jménem „Fagi Comiksová“, a na stránkách www.divadlodno.cz.
 

H • HLAS JAKO INDIVIDUALITA ČLOVĚKA

•    NOSITEL EMOCIONÁLNÍHO PROŽÍVÁNÍ
•    ODRAZ VNITŘNÍCH POCITŮ, NÁLADY, MYŠLENEK
•    Herec hraje a propůjčuje postavě, loutce charakterové a emocionální napětí, zároveň si „hraje“ s
      hlasem, měl by být v jednotě, v celistvosti s tělem, duší, myšlenkou rozeznít hlas jako nástroj, kde
      rezonančním prostorem je celistvost člověka - tělo, duše, myšlení, ale i svět okolo, kde hlas hledá
      odraz svého působení
•    Hledejme vnitřní znění, ale i způsob, jak s hlasem působit v prostoru
Lektorka: hudební a hlasová pedagožka Jana Konvalinková

K • KOSTÝMNÍ ETUDY neboli TĚLO JAKO SCÉNA

Praktický výtvarný seminář bude věnovaný tvorbě kostýmu pro herce s loutkou, především v sólovém výstupu.  Kostýmu scénotvornému, tvořícímu proměnlivý inscenační terén konkrétní etudy nebo fragmentu inscenace. Po vybrání témat budeme v malých skupinách zprvu skicovat a modelovat funkční makety kostýmů, ale dostaneme se i k samotné realizaci a k výrobě kostýmního objektu z určené škály materiálů. Součástí práce je také fotodokumentace a bodový výtvarný scénář. Seminář tradičně zakončí prezentace etud a výstava s doprovodným komentářem tvůrců.
Lektorka: scénografka Irena Marečková

O • OD NÁPADU K REALIZACI.

V semináři se pokusíme společně vybrat námět, z něj hlavní téma, vytvořit scénář, loutky a posléze i malou inscenaci. Přečtěte si Pohádky Karla Jaromíra Erbena.  Vezměte s sebou hudební nástroje, štětce, nůžky a šitíčko, nožík a odhodlání.
Seminář není pokračováním toho loňského, je určen novým zájemcům.
Těší se Dáda Weissová a Jarda Ipser (Čmukaři Turnov).
 

P • PĚT P. Pozoruhodné Putovní Příběhy Polštářkových Panáků

•    seminář, v němž budou loutky z polštářků putovat skrze různá dobrodružství za svými cíli
•    seminář, v němž osudy polštářkových panáků budete autorsky tvořit vy sami
•    seminář plný tónů a zvuků, v němž není potřeba slov
•    seminář loutkoherectví, autorské tvorby a alternativní scénické hudby
•    seminář inspirovaný představením Červený drak Theatre de Spiegel z Belgie (host festivalu  
      Mateřinka 2009)
•    seminář vedený herečkou Blankou Josephovou-Luňákovou a muzikantem Martinem Švantnerem
•    seminář pro zájemce od 15 let

R • RODIČE S DĚTMI

Projděte se s námi Z POHÁDKY DO POHÁDKY a staňte se jejími hrdiny! Díky své odvaze a statečnosti zvítězíte nad zlem, abyste pak prožili zaslouženou radost z dobrého konce. Dramatické hry – „bojovky“, pohyb, rytmus, muziku, napětí i legraci a hlavně vzájemnou aktivní spolupráci a spoluhru „dospěláků“ s dětmi nabízejí:
Zdena Vašíčková (dlouholetá učitelka ZUŠ, zakladatelka a členka LS RÁMUS Plzeň a Divadla HRA).
Klára Lukášová (učitelka MŠ, členka LS RÁMUS, Plzeň)
Martin Lukáš (člen LS RÁMUS Plzeň a Divadla HRA)
A možná přijde i…
 

S • STVOŘENÍ SVĚTA

(pro mládež ve věku cca 12 – 16 let, pro ...náctileté)
Výtvarně, dramaticko-literární projekt, vycházející z mýtů o stvoření. Ať už podle Genesis nebo inspirované mýty severskými, řeckými, africkými, indiánskými, či východními, případně vlastními, vytvořenými podle odhalených principů. Zpracovávané výtvarnými technikami nebo divadelními postupy (masky, stínové loutky, objekty, živé obrazy, pohybové divadlo…)
Lektoři: pedagog František Kaska a scénograf Jaroslav Fidrmuc

Z • ZVUK-HLAS-DIVADLO 

Pozvání muzikanta Jana Matáska k netradičním způsobům hudebního vyjadřování, používání hlasových možností a jejich využití při ilustrování děje. Není nutné se ničeho obávat, nejde zde o znalost not či o umění hrát na nějaký nástroj. Jediným požadavkem je otevřenost a kreativita.
Seminář vám ukáže, jak nově poslouchat obyčejné zvuky těla, ulice, přírody i ticha. Zkusíme nalézt cestu, jak nové zvuky tvořit a využívat. Nezáleží na tom, kolik let vám je, zda máte či nemáte hudební sluch… Cílem je naladit se na zvukově-hudební vlnu, která nám umožní společně se zaposlouchat, komunikovat a tvořit něco nového.